Offer Categories: สินเชื่อธนาคาร

รายได้ผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้สูงสุด2
สูงสุด 2 ล้านบาท
อายุผู้กู้
อายุ 20-60 ปี
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 13.01% ต่อปี
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถ
อายุผู้กู้
อายุ 20-65 ปี
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 33% ต่อปี
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 1 แสนบาท
อายุผู้กู้
อายุ 20-62 ปี
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้สูงสุด
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้สูงสุด
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 2 ล้านบาท
อายุผู้กู้
อายุ 20-59 ปี
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้สูงสุด
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 2 ล้านบาท
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี

ทำไมการกู้สินเชื่อธนาคารถึงตอบโจทย์กว่าบัตรเครดิต สำหรับคนคิดที่จะใช้เงินก้อน

สำหรับคนที่คิดจะใช้เงินก้อน แนะนำว่าการกู้สินเชื่อธนาคารย่อมตอบโจทย์มากกว่าการทำบัตรเครดิต เพราะว่าการสมัครสินเชื่อจะทำให้เราได้รับเงินก้อนทันที โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ แต่ถ้าเราไปทำบัตรเครดิต เราจะไม่ได้เงินก้อน และจะต้องเสียดอกเบี้ยที่แพงกว่าสินเชื่อธนาคารมาก ๆ อย่างไรก็ดี บัตรเครดิตเหมาะกับคนที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ด้านการใช้จ่ายมากกว่า โดยในปี 2024 นี้ ธนาคารปล่อยสินเชื่อมีอยู่หลายแห่ง เช่น สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ และสินเชื่อธนาคารกสิกร ซึ่งใครที่ไม่รู้ว่าจะเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดีปี 2567 ก็อาจเลือกกู้สินเชื่อธนาคารที่ยกตัวอย่างนี้มาได้ นอกจากนี้ เราจะต้องเตรียมเอกสารที่ใช้สมัครหรือลงทะเบียนสินเชื่อให้ครบด้วย โดยเอกสารจะประกอบไปด้วยบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารแสดงรายได้ สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น 

สินเชื่อธนาคารผ่านยากไหม

การกู้สินเชื่อธนาคารให้ผ่านอนุมัติไม่ยากเลย และใครที่บอกว่าธนาคารปล่อยสินเชื่อผ่านยาก บอกเลยว่าไม่จริงเสมอไป เพราะถ้าเรามีคุณสมบัติตามที่สถาบันการเงินหรือธนาคารกำหนด รวมถึงนำเอกสารมาลงทะเบียนสินเชื่ออย่างครบถ้วน เราก็มีโอกาสผ่านอนุมัติแล้ว หากถามว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายและอนุมัติเร็ว ก็ขอยกตัวอย่าง เช่น กรุงไทยสินเชื่อ บริการสินเชื่อธนาคารกสิกร และสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น จุดเด่นของการกู้เงินธนาคารยังอยู่ตรงที่มีประเภทสินเชื่อให้เลือกหลากหลาย ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อรถ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ เป็นต้น ทำให้ผู้คนมีตัวเลือกหลากหลาย และสามารถเลือกสมัครสินเชื่อที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด ในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบ ทำให้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร สินเชื่อธนาคารยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอ เพราะผู้กู้สามารถนำไปเสริมสภาพคล่อง และนำไปขยายกิจการร้านค้าได้

สินเชื่อธนาคาร เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

สินเชื่อธนาคารเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ เพราะสินเชื่อธนาคารคือการที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อที่มีวงเงินสูงให้กับเรา โดยส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในกรณีที่กู้เงินธนาคารสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ แต่ถ้าเราไปกู้เงินธนาคารที่เป็นสินเชื่อรถหรือสินเชื่อบ้าน เราจะต้องนำเล่มทะเบียนรถ หรือโฉนดบ้านมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย ที่น่าสนใจคือสินเชื่อธนาคารทุกวันนี้อนุมัติเร็วสุด ๆ ทันทีที่เรายื่นสมัครเสร็จ ก็รอรู้ผลอนุมัติได้เลยไม่เกิน 7 วันทำการ สำหรับใครที่เลือกไม่ได้ว่าจะเลือกธนาคารไหนดี อาจเริ่มต้นจากการกู้สินเชื่อจากธนาคารที่เราเป็นลูกค้าบัญชีออมทรัพย์อยู่ก็ได้เหมือนกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารนั่นเอง