กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

รายได้ผู้กู้
ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 60,000 บาท
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด

แนวทางกู้เงินคนพิการ และวิธีลงทะเบียนคนพิการออนไลน์ 2567

คนพิการ คือ กลุ่มเปราะบางของสังคม และเป็นกลุ่มคนที่ควรจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งปัจจุบันการกู้เงินคนพิการมีช่องทาง ที่อาจจะไม่ได้หลากหลายมากนัก เราจะขอยกตัวอย่างช่องทางการกู้ยืมเงินคนพิการ จากระบบบริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนคนพิการ) ว่าจะมีรายละเอียดในการกู้เงินยืมเงินอย่างไรบ้าง เมื่อคนพิการต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้จะมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแล และจะได้รับความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพมากน้อยเท่าไหร่ มาหาคำตอบกัน

รายละเอียดการกู้เงินคนพิการ 2567

การกู้เงินคนพิการ สามารถที่จะสมัครกู้ยืมเงินได้ผ่านการลงทะเบียนคนพิการออนไลน์ ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2564 โดยมีรายละเอียดในการกู้เงินรายละไม่เกิน 60,000 บาท หรือไม่เกิน 120,000 บาทในบางราย โดยมีกำหนดให้มีระยะเวลาผ่อนคืนภายใน 5 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย 

นับว่าการเงินกู้คนพิการนี้ ถือเป็นความช่วยเหลือที่ทำให้คนพิการทุกคนได้รับการดูแลที่ทั่วถึงมากขึ้น และเป็นการปล่อยกู้ที่สร้างประโยชน์เป็นทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการอย่างแท้จริง

คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครกู้เงินคนพิการ 

สำหรับคุณสมบัติของคนที่จะสามารถกู้ได้ จะต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ มีรายละเอียดของเอกสารทะเบียนบ้าน, รูปถ่าย และหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ ในกรณีที่เป็นผู้อุปการะคนพิการรวมไปถึงจะต้องมีสำเนาหน้าสมุดเงินฝาก เพื่อใช้จ่ายเงินกู้คนพิการเข้าบัญชีด้วย 

กรณีที่จำเป็นจะต้องมีคู่ค้ำประกันการกู้ยืมเงินคนพิการ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่น่าเชื่อถือ หรือใช้องค์กรในการค้ำประกันได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

ขั้นตอนสมัครกู้เงินคนพิการ

ขั้นตอนในการยื่นเอกสารกู้เงินคนพิการ จะต้องมีการจะมี 5 ขั้นตอนหลักในการกู้เงินด่วน ในปี 2024 ได้แก่ 

1 ลงทะเบียนคนพิการออนไลน์เพื่อยื่นคำร้อง 

2 การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้าน และตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเป็นผู้พิการ 

3 นำข้อมูลนี้ไปเสนอในที่ประชุม 

4 แจ้งผลการพิจารณากู้เงินคนพิการ

5 นัดทำสัญญาและโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอกู้ยืมเงินคนพิการ

ผู้พิการที่ต้องการเงินทุนสามารถที่จะยื่นคำขอได้ผ่านทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์ถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมได้ทุกจังหวัด

เชื่อว่าการให้กู้เงินคนพิการจากกองทุนคนพิการเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการช่วยเหลือในกลุ่มเพื่อนมนุษย์ และยังมีอีกหลายหลายสินเชื่อคนพิการ 2567 ที่จะช่วยเหลือคนในกลุ่มนี้ได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องราวดี ๆ ในสังคมไทย ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต

บริการอื่นๆ

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้สูงสุด
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้สูงสุด
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด